Defibrylator szkoleniowy Lifeline

Defibrylator szkoleniowy umożliwia przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu  użycia AED Lifeline. Urządzenie wygląda i obsługuje się  je tak samo, jak prawdziwe AED, ale nie dostarcza energii podczas stymulowanego wstrząsu. Oprogramowanie urządzenia zawiera scenariusze szkoleniowe, które umożliwiają symulowanie różnych warunków zdarzeń podczas ćwiczeń. Krótkie, stanowcze komunikaty prowadzą szkolącego przez kolejne etapy defibrylacji . Takie rozwiązanie pozwala na przećwiczenie wielu sytuacji, z którymi można się spotkać podczas prawdziwej akcji ratowniczej. Scenariusze symulowane w czasie szkoleń są zgodne z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w medycynie ratunkowej.