«    2  |  3  |  4  |  5  |  6    » 

Menu

Aktualności

Uroczyste obchody Jubileuszu 150 lat istnienia OSP Wadowice

 16 września odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 150-lecia istnienia naszej OSP.Zaproszeni Goście, druhny i druhowie z okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele władz oraz my - członkowie OSP Wadowice, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w wadowickiej Bazylice, którą celebrowali: kapelan małopolskich strażaków młodszy brygadier ks. Władysław Kulig, kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach i młodszy kapitan PSP o. Ryszard Stolarczyk  oraz ks. Adam Garlacz. Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpił uroczysty przemarsz strażaków przy akompaniamencie połączonych sił orkiestr dętych OSP Chocznia i OSP Klecza na plac apelowy JRG w Wadowicach. Po raporcie odebranym przez Generała od dowodzącego ceremonią aspiranta Kamila Guguły, historię OSP Wadowice przedstawił prezes naszej jednostki, mł. kpt. PSP Jacek Kubera. Kolejno nastąpiło uhonorowanie zasłużonych członków OSP Wadowice medalami i odznakami, m.in. nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka srebrne i brązowe odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz nadane przez władze Związku OSP medale Za Zasługi dla Pożarnictwa. 

Wszyscy Goście obecni podczas uroczystości otrzymali upominki oraz medale okolicznościowe upamiętniające Jubileusz. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni Goście wraz z druhami i przedstawicielami władz udali się na wspólny poczęstunek.