«    2  |  3  |  4  |  5  |  6    » 

Menu

Aktualności

Odprawa Roczna

 W dniu 1 grudnia w remizie OSP Wadowice odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Wadowice w 2017 roku.Spotkanie zorganizowane zostało przez Burmistrza Wadowic, jako podsumowanie działalności wszystkich jednostek naszej Gminy. Podczas spotkania obecny był Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Wadowice Beata Mamcarczyk, Skarbnik Gminy Wadowice Bożena Flasz, Komendant Gminny Adam Kociołek oraz przedstawiciele okolicznych OSP: Chocznia, Klecza Dolna, Wysoka, Ponikiew, Gorzeń Dolny, Stanisław Górny oraz OSP Wadowice - gospodarze dzisiejszego spotkania.

Podczas zebrania p. Beata Mamcarczyk przedstawiła podsumowanie działalności i budżetu przeznaczonego dla jednostek OSP Gminy Wadowice, przedstawiono również plany na następny rok. Przemówienia wygłosili: Burmistrz Wadowic oraz Skarbnik Gminy i Komendant Gminny.Wyrazili podziękowania za ofiarną służbę ochotników w roku 2017 i zadeklarowali dalszą chęć wspierania jednostek OSP.

GALERIA