1  |  2  |  3  |  4  |  5    » 

Menu

Aktualności

Szkolenie z zakresu udzielania I pomocy

 Kilka razy w miesiącu spotykamy się, by ciągle doskonalić swoje umiejętności.

Tym razem, w piątek, odbyło się szkolenie druhów przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy. Poszkodowana pozorantka uległa wypadkom, w rezultacie których druhowie zobowiązani byli zaopatrzyć złamania lub skręcenia kolejno: kostki, podudzia i kości udowej.